Ismertető

Budapest egyik kiemelt, csendes, zöldövezeti villanegyedében, a XVII. kerületi Madárdombon található az Intézmény.

Felszereltsége és a szigorú szakmai követelmények betartása lehetővé teszi a gondozottak magas színvonalú, teljes körű ellátását. A megfelelő létszámú és szakirányú végzettséggel, kellő empátiával és toleranciával rendelkező személyzet biztosítja a gondozottak ellátását.

Az Intézmény 25 négyzetméteres apartmanjai kétszemélyesek. Az apartmanokat az ellátottak saját bútoraikkal, saját ízlésviláguknak megfelelően is berendezhetik.

Az intézmény kétemeletes, akadálymentesített. A szintek közötti közlekedést két lift használata könnyíti meg.
A gondozottak részére 53 szoba áll rendelkezésre, mindegyik saját fürdőszobával ellátott.
Kiépített segélyhívó rendszer szolgálja a gondozottak biztonságát.
Szintenként egy-egy teakonyha is rendelkezésére áll.

A gondozottak TV-, telefon- és internet-szolgáltatást is igénybe vehetnek.
Több közösségi tér, könyvtár, étkező és foglalkoztató biztosít megfelelő környezetet a kikapcsolódni, mentálisan fejlődni kívánó lakóknak.

Az Intézmény parkosított pihenőkerttel rendelkezik.

A közelben, 100 m-en belül, színvonalas, fedett-nyitott uszoda, egy népszerű cukrászda, továbbá biobolt, élelmiszerbolt található.

A 100 m-en belül elérhető tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek a bevásárlóközpontok, a múzeumok, a színházak, és a belváros.

Nyitott intézmény vagyunk, előzetes bejelentés alapján elhagyható az intézmény területe.

 

Ki gondozható az idősek otthonában?

Az idősek otthonában a III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
Idősek otthonába a fenti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

 

Ki végzi el az idősek otthonába történő felvételhez szükséges gondozási szükséglet vizsgálatát?

Az idősotthon ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy az egyes ellátások megállapításáról szóló igazolásokat.

 

Szt. 68/B. § (1) Idősek otthonában – a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatás önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Szt. 68. § (5) bekezdése alapján “Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető”.

 

Áraink

Belépési hozzájárulás:
6.900.000.- Ft.
A belépési hozzájárulás 36 hónapon belül időarányosan visszajár, ha megszűnik a szerződés (a gondozott kiköltözése vagy halála esetén).

Intézményi térítési díj:
Átlagos szintű elhelyezés: 196.050.- Ft/hó
Emelt szintű elhelyezés: 240.000.- Ft/hó
Demens ellátás: 255.000.- Ft/hó

A személyi térítési díj:
A mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező összeg.